Integritetspolicy

Titeln informerar dig om sin integritetspolicy angående behandling och skydd av personuppgifter för användare som kan samlas in under navigering på webbplatsen: https://bilverkstadsguide.se

Information om ansvarig

Ansvarig: BILVERKTADS GUIDE

Adress: - Sverige

E-post: info@bilverkstadsguide.se

Webbplats: https://bilverkstadsguide.se

Principer för dataskyddsbehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter tillämpar Titeln följande principer som överensstämmer med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR):

Principen om laglighet, rättvisa och transparens

Titeln kommer alltid att kräva ditt samtycke för behandling av personuppgifter för specifika ändamål och informera dig på förhand med fullständig transparens.

Principen om minimering av data

Titeln kommer endast att begära de nödvändiga uppgifterna för de ändamål som anges.

Principen om begränsning av lagringstid

Titeln kommer att behålla de personuppgifter som samlas in under den tid som är nödvändig för behandlingen och informera dig om den relevanta lagringstiden för varje ändamål.

Principen om integritet och konfidentialitet

De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas på ett sätt som garanterar deras säkerhet, konfidentialitet och integritet. Titeln vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller missbruk av användardata av tredje parter.

Insamling av personuppgifter

För att navigera på webbplatsen behöver du inte lämna några personuppgifter.

Rättigheter

Som användare har du rätt att:

  • Begära tillgång till dina lagrade uppgifter.
  • Begära rättelse eller radering av dina uppgifter.
  • Begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter.
  • Invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Du har inte rätt att överföra dina uppgifter.

Utövandet av dessa rättigheter är personligt och bör därför göras direkt till Titeln (h2) Kontakt

Du kan kontakta Titeln för att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller bekymmer angående integritetspolicyn eller behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktinformation:

Ansvarig: BILVERKSTADSGUIDE

Adress: - Sverige

E-post: info@bilverkstadsguide.se

Webbplats: https://bilverkstadsguide.se

Ändringar i integritetspolicyn

Titeln förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att meddelas genom att publicera den uppdaterade policyn på webbplatsen. Det rekommenderas att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella ändringar eller uppdateringar.

Detta var en översättning av Titelns integritetspolicy. Vid eventuella diskrepanser eller tvivel ska den ursprungliga integritetspolicyn på webbplatsen https://bilverkstadsguide.se vara styrande.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta Titeln direkt.

Go up